Els oligoelements són metalls o metal·loides que estan en el cos en dosis infinitesimals però que són imprescindibles com a catalitzadors de les reacciones bioquímiques de l'organisme. Cada oligoelement té un interval òptim de concentració i tant la seva escassetat com el seu excés són perjudicials per a la salut.
 
PRINCIPALS OLIGOELEMENTS:
 
Brom, bor, crom, cobalt, cobrament, fluor, ferro, manganès, molibdè, níquel, seleni, silici, vanadi, iode, zinc. Hi ha altres elements com el sodi, potassi i magnesi que no es consideren oligoelementos perquè estan en el cos en quantitats majors no infinitesimals.
 
 
OLIGOTERàPIA
 
La oligoteràpia és la ciència naturòpata que estudia les sals minerals i oligoelements en relació amb la salut, utilitzant-los en petites quantitats per tractar els desequilibris d'aquestes substàncies causants de malalties.
 
La oligoteràpia aplica oligoelements per tal de corregir un estat carencial o produir un efecte catalític millorant la funció dels enzims (accelerant els processos metabòlics).

Oligoelements